Tjenester


Prosjektering og landmåling

Vi utfører prosjektering av veier, vann og avløpsanlegg, byggegroper og andre terrenginngrep med oppdatert 3D verktøy. Utarbeider tegninger og situasjonsplaner for byggesak. Lang erfaring med avløpsanlegg for spredt bebyggelse, utarbeidelse av utslippssøknader o.l. Eget laboratorium for analysering av jordprøver. Oppmålingsteknisk prosjektering med utarbeidelse av stikningsplaner for bygg og terrenginngrep. Innmåling, […]


Grunnarbeid

Vi utfører alt av grunnarbeid, veier, grøfter, tomter, komplette avløpsanlegg for spredt bebyggelse. Forhandler for Goodtech avløpsløsninger. Lang erfaring med bratt terreng, f.eks. avløpsledning fra Gaustablikk og ned til Rjukan, bygging av slalombakker, f.eks. Pukkelen, Brennstaul. Vi har arbeidet i Gaustaområdet siden 1980.


Sprengning

Vi utfører alle typer sprengningsarbeid med eget utstyr og eget mannskap. Skytebas med 25 års erfaring. Lang erfaring med spregning inntil eksisterende bygninger.


Betongarbeid

Vi utfører plater på mark, gulvstøp, fundamenter og vegger.


Vintervedlikehold

Vi utfører brøyting og strøing i næringsparken på Rjukan (tidligere Hydro). For Gausta-Kvitåvatn Turistservice har vi ansvar for daglig drift av langrennsløypene i Gaustaområdet.