Prosjektering og landmåling


Vi utfører prosjektering av veier, vann og avløpsanlegg, byggegroper og andre terrenginngrep med oppdatert 3D verktøy. Utarbeider tegninger og situasjonsplaner for byggesak.

Lang erfaring med avløpsanlegg for spredt bebyggelse, utarbeidelse av utslippssøknader o.l. Eget laboratorium for analysering av jordprøver.

Oppmålingsteknisk prosjektering med utarbeidelse av stikningsplaner for bygg og terrenginngrep.
Innmåling, utstikking, beliggenhetskontroll utføres med GPS utstyr.